AutorIn: Alexandra Kinias

Comics about a muslim egyptian superhero; Foto: © qaherathesuperhero/Deena Mohamed

Frauenrechte in Ägypten

Der steinige Weg zur Gleichberechtigung